Certificate

certificat_de_autorizare_gse

Compania este echipata si functioneaza ca o companie autorizata sa execute lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei in clasa I, fiind posesoare a Certificatului de Autorizare seria RO-B-J nr. 0726/ 30.07.2015.

In conformitate cu Ordinul Directorului A.N.C.P.I. nr. 107/29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, conditiile minime de autorizare pentru Clasa 1 de autorizare A.N.C.P.I. sunt urmatoarele:

Conditii minime referitoare la personalul angajat:

5 persoane fizice autorizate O.C.P.I./ A.N.C.P.I., din care minimum 1 persoana fizica autorizata in categoria D

Conditii minime referitoare la echipamentele utilizate:

 • 2 statii totale
 • 1 receptor GPS (L1, L2)
 • 3 calculatoare PC
 • 3 imprimante
 • 1 plotter A0
 • licenta soft
 • 2 autoturisme
 • sediu

De asemenea, in cadrul companiei am dezvoltat si mentinem un Sistem de Management Integrat certificat pentru activitati de studii geotehnice, geofizice, geodezice si de cadastru, care include:

 • ISO 9001:2015 – sistem de managementul calitatii,
 • ISO 14001:2015 – sistem de management de mediu,
 • SR OHSAS 18001:2008 – sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale.