Experienta

In prezent, principala activitate a companiei este executarea de lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei. Astfel, in relativ scurta perioada de la infiintare (noiembrie 2014), am fost si suntem in continuare implicati in realizarea unor proiecte importante, pentru institutii publice si pentru companii private, dintre care următoarele sunt reprezentative pentru tipurile de lucrări executate:

 • Masuratori topografice, intocmire documentatii de cadastru actualizare informatii tehnice si documentații obținere aviz tehnic, dupa caz, pentru statii de distributie carburanti – beneficiar: LUKOIL ROMANIA; perioada de executie: martie 2018 – prezent;
 • Servicii de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a unor drumuri județene din județul Ialomița: DJ 102H si DJ 201; DJ 212, DJ 203F, DJ 203I, DJ 213A, DJ 306A si DJ 306B; DJ 203B, DJ 313, DJ 211, DJ 213A si DJ 213 – beneficiar: Consiliul Judetean Ialomita; aprox. 330 km; perioada de executie: aprilie 2017 – februarie 2020;
 • Servicii masuratori topografice, intocmire și avizare documentatie cadastrala actualizare informatii tehnice – inscriere constructii – beneficiar: KOBER SRL; perioada de executie: octombrie 2019 – februarie 2020;
 • Masuratori topografice și intocmire documentatii de modificare limita și dezmembrare imobil – beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD ECOIND; perioada de executie: iulie-decembrie 2018;
 • Masuratori topografice Depozitul Arad si intocmire plan de situatie, documentatie de cadastru actualizare informatii tehnice si documentație obținere aviz tehnic (3,6 ha); intocmire studiu topografic si transpunerea planului de situatie in format GIS pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgenta – beneficiar: LUKOIL ROMANIA; perioada de executie: decembrie 2017 – martie 2018;
 • Servicii de actualizare a informațiilor tehnice și prima înscriere în cartea funciară pentru drumul județean DJ 641 din județul Dolj – beneficiar: Consiliul Judetean Dolj; aprox. 52 km; perioada de executie: iulie 2017– septembrie 2018;
 • Servicii de cadastru Institutul National de Metrologie: prima inregistrare in sistemul de cadastru si publicitate imobiliara a sediului Biroului Roman de Metrologie Legala – beneficiar: Biroul Roman de Metrologie Legala; aprox 2,7 ha teren si 17 constructii; perioada de executie: ianuarie – mai 2017;
 • Elaborarea documentației cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, intabularea imobilelor și realizarea studiilor topografice pentru urmatoarele drumuri județene din județul Olt: DJ 546, DJ657, DJ 642 si DJ 643 – beneficiar: Consiliul Judetean Olt; aprox. 230 km; perioada de executie: aprilie – decembrie 2016;
 • Servicii topografice de trasare limite de proprietate (20 puncte) si intocmire Proces Verbal de Trasare – beneficiar: U.M. 02512/C, Cazarma 2400, sector 4, Bucuresti; perioada de executie: august 2016;
 • Ridicare topografica si realizare plan topografic digital 2D cotat, scara 1:500, cu cartarea elementelor de vegetatie (67 ha, 14139 copaci) situat in Parcul Tineretului, Sector 4, mun. Bucuresti – beneficiar principal: S.C. INGEO PROIECT S.R.L.; perioada de executie: iunie 2016;
 • Masuratori topografice, intocmire relevee cladiri si intocmire documentatie cadastrala pentru actualizarea informatiilor din Cartea Funciara imobilului situat in Splaiul Independentei nr. 99 – 101, sector 5, 050096, Bucuresti – beneficiar: Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” (aprilie – iunie 2016);
 • Realizarea documentatiilor cadastrale si intabularea in Cartea Funciara a 4 drumuri județene: DJ 282, DJ 282H, DJ 294 si DJ 297 – beneficiar principal: Consiliul Judetean Botosani; aprox. 173 km; perioada executie: noiembrie 2015 – martie 2016;
 • Servicii de masuratori topografice, intocmire documentatie cadastrala si inregistrare in Cartea Funciara a imobilului situat in str. Bachus nr. 42, sector 5, Bucuresti – beneficiar: Scoala nr. 148 – George Calinescu; perioada executie: decembrie 2015 – martie 2016;
 • Servicii de intocmire a studiilor topografice (planuri de situatie cu cote + documentatii suport pentru trama stradala + amplasamentele indicate pe planurile inaintate, necesare proiectarii retelelor de apa si canalizare) pentru Proiectul <Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020> – beneficiar principal: S.C. APASERV SATU MARE S.A.; aprox. 160 km; perioada executie: iunie – august; noiembrie 2015;
 • Servicii de topografie și cadastru – beneficiar principal: OMV Petrom S.A.:
   • Masuratori topografice și scanare subterana pentru actualizarea planului de situație al Parcului de rezervoare și a stației de tratare a apei de la Suplacu de Barcau – perioada de executie: februarie-martie 2018;
   • Masuratori topografice la Depozit Arad si intocmire: plan de situatie special pentru zona de rezervoare, cu detalierea punctelor de “tie-in”; relevee rezervoare; profile transversale si longitudinale cale ferata; documentatie de cadastru pentru aviz tehnic O.C.P.I. in vederea obtinerii autorizatiei de construire aprox. 5,6 ha, din care 2 ha zona rezervoare; perioada de executie: aprilie – mai 2017;
   • Operatiuni de dezmembrare, alipire, inscriere nr. postal in Cartea Funciara pentru depozit Jilava – perioada executie: februarie – septembrie 2015;
   • Intocmire plan de situatie pentru aviz tehnic pentru locatia Paraienii de Jos – perioada executie: noiembrie – decembrie 2015;