Legislation

In aceasta sectiune veti gasi principalele acte legislative care reglementeaza desfasurarea activitatii noastre, grupate pe domenii de interes.  Cadastru si inscriere in Cartea Funciara:

Obtinere autorizatie de construire/ desfiintare – scoatere din circuitul agricol

Alte acte legislative de interes: