CADASTRU DJ BOTOSANI

 • 4_PlanSituatie_DJ282H
 • CADASTRU DJ BOTOSANI
 • CADASTRU DJ BOTOSANI
 • CADASTRU DJ BOTOSANI

In cadrul acestui proiect echipa noastra a participat la executarea urmatoarelor servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentelor impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • trasarea punctelor de perimetru si materializarea acestora prin borne;
 • realizarea masuratorilor topografice cu echipamente GNSS – aprox. 173 km;
 • colectarea certificatelor de atestare fiscala de la primariile pe teritoriul carora trec respectivele drumuri judetene;

Birou:

 • prelucrarea preliminara a datelor colectate din teren, executata in paralel cu efectuarea masuratorilor topografice, lucru ce a permis corectarea rapida a eventualelor erori de masurare sau de interpretare a datelor colectate din teren;
 • prelucrarea completa a datelor din teren si a informatiilor primite de la O.C.P.I. Botosani si intocmirea urmatoarelor livrabile:
    • planuri de situatie la scara 1:1 000, in care au fost integrate informatiile primite de la O.C.P.I. Botosani;
    •   52 de documentatii de cadastru pentru intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Consiliului Judetean Botosani, precum si a dreptului sau de superficie pentru podurile si podetele situate pe terenurile aflate in proprietatea STATULUI ROMAN si in administrarea A.N.”APELE ROMANE” – A.B.A. Prut – Barlad;

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Botosani si a informatiilor de la O.C.P.I. Botosani in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului principal in vederea solutionarii problemelor legate de actele de proprietate;
 • construirea si mentinerea unei bune relatii de colaborare atat cu beneficiarul final, cat si cu celelalte institutii publice implicate (O.C.P.I. Botosani, A.N. Apele Romane – A.B.A. Prut-Barlad, primarii din judetul Botosani)
 • depunerea documentatiilor de cadastru pentru inregistrarea provizorie in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara (intabularea provizorie in cartea funciara), depunerea de completari, realizarea demersurilor de solutionare a situatiilor de suprapuneri etc.
 • colaborarea pro-activa cu O.C.P.I. Botosani pentru a sprijini si a accelera procesul de avizare tehnica a documentatiilor si inscriere in cartea funciara;
 • predarea catre beneficiarul principal a planurilor avizate de O.C.P.I. Botosani, impreuna cu incheierile de intabulare in cartea funciara si extrasele de carte
RECOMANDARE RECOMANDARE

Comments are closed.