CADASTRU DRUMURI JUDETENE IALOMITA

 • 3_Tata_Ion_DJ201_Ialomita
 • 1_Dan_tata_masuratori_Ialomita_iun2017
 • 2_Dan_Ion_masuratoriDJuri_Ialomita_iun2017

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentelor impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • trasarea punctelor de perimetru si materializarea acestora prin borne;
 • realizarea masuratorilor topografice cu echipamente GNSS si statii totale – aprox. 137 km;

Birou:

 • prelucrarea preliminara a datelor colectate din teren, executata in paralel cu efectuarea masuratorilor topografice; verificarea si corectarea eventualelor greseli de interpretare a datelor colectate din teren;
 • prelucrarea completa a datelor din teren, includerea informatiilor primite de la O.C.P.I. Ialomita si intocmirea urmatoarelor livrabile:
 • planuri de situatie la scara 1:1000, in care au fost integrate informatiile primite de la O.C.P.I. Ialomita;
 • centralizatoare cu lungimile, suprafetele si constructiile aflate pe fiecare drum judetean in vederea actualizarii inventarului domeniului public al Judetului Ialomita;
 • documentatii de cadastru pentru intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Ialomita asupra tronsoanelor de drum, inclusiv asupra constructiilor speciale de pe drumurile judetene (poduri, podete);

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Ialomita si a informatiilor de la O.C.P.I. Ialomita in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului in vederea organizarii procesului de intabulare si identificarea actelor de proprietate necesare;
 • construirea si mentinerea unei bune relatii de colaborare atat cu beneficiarul, cat si cu celelalte institutii publice implicate (O.C.P.I. Ialomita, A.N. Apele Romane – A.B.A. Buzau – Ialomita, primarii din judetul Ialomita),
 • depunerea documentatiilor de cadastru pentru inregistrarea in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, depunerea de completari, realizarea demersurilor de solutionare a situatiilor de suprapuneri etc.
 • colaborarea pro-activa cu O.C.P.I. Ialomita pentru a sprijini si a accelera procesul de avizare tehnica a documentatiilor si inscriere in cartea funciara;
 • predarea catre beneficiar a planurilor de amplasament si delimitare (P.A.D.) avizate de O.C.P.I. Ialomita, impreuna cu incheierile de intabulare in cartea funciara si extrasele de carte funciara.

Comments are closed.