CADASTRU DR. JUDETENE OLT

 • 1_S9_statice_DraganestiOlt_iun2016
 • 2_Dan_baza_masGPS_rev
 • 3_Ciprian_Tibi_Cosmin_masGPS_rev
 • 4_Tibi_Ciprian_OT
 • 5_Baza_DJ642_pod_lac
 • 6_Baza_DJ642_deal
 • 7_Statice_DJ546_OT_rev
 • 8_Sect_PAD_intersectieABA_DJ546

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentelor impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • trasarea punctelor de perimetru si materializarea acestora prin borne;
 • realizarea masuratorilor topografice cu echipamente GNSS si statii totale – aprox. 230 km;

Birou:

 • prelucrarea preliminara a datelor colectate din teren, executata in paralel cu efectuarea masuratorilor topografice, lucru ce a permis corectarea rapida a eventualelor erori de masurare sau de interpretare a datelor colectate din teren;
 • prelucrarea completa a datelor din teren si a informatiilor primite de la O.C.P.I. Olt si intocmirea urmatoarelor livrabile:
  • studii topografice, incluzand planuri de situatie la scara 1:1000, in care au fost integrate informatiile primite de la O.C.P.I. Olt;
  • centralizatoare cu lungimile, suprafetele si constructiile aflate pe fiecare drum judetean in vederea actualizarii inventarului domeniului public al Judetului Olt;
  • documentatii de cadastru pentru intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Olt asupra tronsoanelor de drum, inclusiv asupra constructiilor speciale de pe drumul judetean (poduri, podete);

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Olt si a informatiilor de la O.C.P.I. Olt in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului in vederea organizarii procesului de intabulare si identificarea actelor de proprietate necesare;
 • construirea si mentinerea unei bune relatii de colaborare atat cu beneficiarul, cat si cu celelalte institutii publice implicate (O.C.P.I. Olt, A.N. Apele Romane – A.B.A. Olt si A.B.A. Arges -Vedea, primarii din judetul Olt),
 • corelarea informatiilor din cadastru cu cele ale firmei de proiectare a lucrarilor de reabilitare pentru DJ 546;
 • depunerea documentatiilor de cadastru pentru inregistrarea provizorie in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara (intabularea provizorie in cartea funciara), depunerea de completari, realizarea demersurilor de solutionare a situatiilor de suprapuneri etc.
 • colaborarea pro-activa cu O.C.P.I. Olt pentru a sprijini si a accelera procesul de avizare tehnica a documentatiilor si inscriere in cartea funciara;
 • predarea catre beneficiar a planurilor de amplasament si delimitare (P.A.D.) avizate de O.C.P.I. Olt, impreuna cu incheierile de intabulare in cartea funciara si extrasele de carte funciara;
 • furnizarea catre beneficiar a informatiilor de cadastru si carte funciara necesare obtinerii finantarii de la UE pentru reabilitarea DJ 546.
RECOMANDARE RECOMANDARE

Comments are closed.