CADASTRU – RELEVEE Inst. V. BABES

 • 1_VBabes_fatada
 • 2_strada_Cosmin
 • 3_Curte_interioara
 • 3_Curte_interioara
 • 5_SectiuneReleveu_resized

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentului si a tuturor cladirilor pentru care au fost intocmite relevee, impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • realizarea masuratorilor topografice cu echipamente GNSS;
 • realizarea masuratorilor pentru intocmirea releveelor interioare pentru toate cladirile aflate in proprietatea Institutului (aprox. 3400 mp).

Birou:

 • solicitarea coordonatelor limitei de proprietate de la O.C.P.I. Bucuresti;
 • prelucrarea datelor din teren si a informatiilor primite de la O.C.P.I. si intocmirea urmatoarelor livrabile:
  • plan de amplasament si delimitare scara 1:500;
  • relevee interioare cladiri pentru o suprafata de aprox. 3400 mp; au fost predate 19 relevee pentru 11 constructii;
  • documentatie cadastrala de actualizare a informatiilor pentru inregistrarea unei constructii noi.

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre I.N. „Victor Babes” si a informatiilor de la O.C.P.I. Bucuresti in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului in vederea solutionarii aspectelor juridice legate de interpretarea actelor de proprietate;
 • depunerea documentatiilor pentru actualizarea informatiilor in cartea funciara, depunerea de completari, sustinerea lucrarii si clarificarea unor aspecte legate de interpretarea actelor de proprietate in cadrul unor audiente cu reprezentantii O.C.P.I. Bucuresti;
RECOMANDARE RECOMANDARE

Comments are closed.