Despre noi

S.C. GEO SERVICES ENGINEERING S.R.L. a fost infiintata in noiembrie 2014 cu scopul de a furniza servicii de topografie si cadastru, precum si servicii de executare de studii geotehnice si geofizice.

De la înființare și până în prezent, ne-am concentrat în special pe dezvoltarea departamentului de topografie și cadastru astfel ca majoritatea proiectelor realizate – prezentate mai detaliat in sectiunea Proiecte – sunt legate de executarea de lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si topografiei pentru institutii publice si pentru companii private oriunde în țară.

Serviciile noastre de cadastru și topografie se adresează și persoanelor fizice, proprietari de imobile situate în Municipiul București, județul Ilfov și județul Giurgiu.

Compania beneficiază de excelenta experiență și pregătire profesională a directorului general, Salaci Daniel, inginer geodez autorizat A.N.C.P.I. categoria D, cu peste 18 de ani de experiență ca inginer geodez și ca manager de firmă, care formează și conduce echipa noastra de ingineri geodezi, majoritatea posesori de certificate de autorizare emise de A.N.C.P.I./ O.C.P.I. categoriile D, A, B si C.

Avem o echipă puternică, formata din tineri bine pregatiți profesional, cu putere de muncă și dorință de perfecționare continuă, dar și din specialiști cu experiență variată în lucrări de cadastru și topografie, lucrări de topografie inginerească (asistență în lucrări de construcții), ridicări topografice și întocmire plan de situație 3D/ modelare tridimensională (balastiere, cariere, stații de betoane etc.).

Managementul firmei a investit în achiziția de echipamente de calitate astfel că în prezent avem in dotare o gama variata de echipamente topografice – 3 echipamente GNSS, 2 stații totale, 1 nivelă, 5 laptopuri, plotter A0 color, multifuncionale A3-A4, 2 autovehicule de teren etc. – și software de specialitate (ex. CAD, software prelucrare masuratori, aplicatii personalizate etc.), care ne permite automatizarea unei bune părți a procesului de prelucrare a datelor colectate în teren.

Compania are dotarea necesară și functionează ca o companie autorizata sa execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei în clasa I, fiind posesoare a Certificatului de Autorizare seria RO-B-J nr. 0726/ 30.07.2015.

De asemenea, în cadrul companiei am dezvoltat și menținem un Sistem de Management Integrat certificat pentru activități de studii geotehnice, geofizice, geodezice si de cadastru, care include:

  • ISO 9001:2015 – sistem de managementul calitatii;
  • ISO 14001:2015 – sistem de management de mediu;
  • SR OHSAS 18001:2008 – sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

Pachetul de servicii dezvoltate si puse la dispozitia clientilor de catre S.C. GEO SERVICES ENGINEERING S.R.L. este format din lucrari cu caracter ingineresc dupa cum urmeaza: