CADASTRU ACUMULARE DRIDU

 • CADASTRU ACUMULARE DRIDU
 • CADASTRU ACUMULARE DRIDU
 • CADASTRU ACUMULARE DRIDU
 • PodDridu_rev11.01.2017

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentelor impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrare;
 • masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • trasarea punctelor de perimetru si materializarea acestora prin borne;
 • realizarea masuratorilor topografice cu echipamente GNSS – aprox. 1071 ha;

Birou:

 • prelucrarea preliminara a datelor colectate din teren, executata in paralel cu efectuarea masuratorilor topografice, lucru ce a permis corectarea rapida a eventualelor erori de masurare sau de interpretare a datelor colectate din teren;
 • prelucrarea completa a datelor din teren si a informatiilor primite de la O.C.P.I. si intocmirea urmatoarelor livrabile:

→ planuri:

   • plan cu fisa suprafetelor conform straturilor tematice din planul topografic digital la scara 1:25 000;
   • plan de incadrare in zona a obiectivului 1:25 000;
   • plan de incadrare in zona – pozitionare constructii ingineresti 1:50 000;
   • plan cadastral 1:2000 (obtinut din informatiile primite de la O.C.P.I. Ialomita);
   • relevee pentru constructii si lucrari hidrotehnice la scara 1:200 – 1:500;
   • plan topografic de detaliu baraj 1:1000;
   • plan topografic 1:2000;
   • plan de situatie suport pentru realizarea bazei de date cu elemente topo-cadastrale, tehnice si de exploatare si integrarea acesteia in GIS;

→ studiu topografic;
→ documentatii de cadastru pentru inregistrarea in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara (intabularea in cartea funciara).

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre A. B. A. Buzau-Ialomita si informatiilor de la O.C.P.I. Ialomita in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului principal in vederea solutionarii aspectelor juridice legate de interpretarea actelor de proprietate;
 • colaborarea pro-activa cu O.C.P.I. Ialomita pentru a sprijini si a accelera procesul de avizare tehnica a documentatiilor si inscriere in cartea funciara;

Comments are closed.