CALCUL VOLUM EXCAVATIE „FLAMAROPOL”

 • 1_Masuratori_Statie_LeicaTCR805_volum
 • 2_Suprafata_excavatie_proiectata
 • 3_Suprafata_teren_natural
 • 4_Suprafete_suprapuse_2

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentului si a tuturor cladirilor existente, impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • realizarea masuratorilor topografice pentru intocmirea planului de situatie cu ajutorul echipamentelor GNSS;
 • realizarea masuratorilor pentru calculul volumului de excavatie.

Birou:

 • solicitarea coordonatelor limitei de proprietate de la O.C.P.I. Bucuresti;
 • prelucrarea datelor din teren si a informatiilor primite de la O.C.P.I. si intocmirea urmatoarelor livrabile:
  • plan de amplasament si delimitare scara 1:500;
  • documentatie cadastrala de actualizare a informatiilor pentru inregistrarea unei constructii noi.
  • calculul volumului de excavatie.

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre beneficiar si a informatiilor de la O.C.P.I. Bucuresti in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului in vederea solutionarii aspectelor juridice legate de interpretarea actelor de proprietate;
 • depunerea documentatiilor pentru actualizarea informatiilor in cartea funciara, depunerea de completari, sustinerea lucrarii si clarificarea unor aspecte legate de interpretarea actelor de proprietate in cadrul unor audiente cu reprezentantii O.C.P.I. Bucuresti;

Comments are closed.