LUKOIL RO: ACTUALIZARE CADASTRU STATII

 • 0_StatiiLukoil_4_rev
 • 1_Dan_statie_Lukoil
 • 2_Mihaela_depozit_Lukoil_VL
 • 3_Iulian_statie_Lukoil
 • 4_George_GNSS_Lukoil

In cadrul acestui proiect echipa noastra a participat la executarea urmatoarelor servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentelor impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • realizarea masuratorilor topografice cu echipamente GNSS – 21 locatii;
 • colectarea informatiilor de la autoritatile locale si de la O.C.P.I.-urile pe raza carora se afla imobilele;

Birou:

 • prelucrarea preliminara a datelor colectate din teren, executata in paralel cu efectuarea masuratorilor topografice, lucru ce a permis corectarea rapida a eventualelor erori de masurare sau de interpretare a datelor colectate din teren;
 • prelucrarea completa a datelor din teren si a informatiilor primite de la O.C.P.I. si intocmirea urmatoarelor livrabile:
 • planuri de situatie la scara 1:200 – 1:500, in care au fost integrate informatiile primite de la O.C.P.I. si de la Beneficiar;
 • planuri de situatie pentru actualizarea rolurilor fiscale aferente imobilelor ce fac obiectul contractului;
 • documentatii cadastrale pentru actualizarea informatiilor inscrise in Cartea Funciara
 • documentatii pentru obtinerea avizului tehnic al OCPI necesar in documentatiile pentru obtinerea Autorizatiilor de Construire/Demolare.

Management de proiect:

 • analizarea actelor de proprietate puse la dispozitie de catre LUKOIL ROMANIA si a informatiilor de la O.C.P.I. in vederea identificarii situatiei curente;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta beneficiarului in vederea solutionarii problemelor legate de actele de proprietate;
 • construirea si mentinerea unei bune relatii de colaborare atat cu beneficiarul, cat si cu celelalte institutii publice implicate (O.C.P.I. si Primaria pe raza carora se afla amplasamentele ce fac obiectul contractului)
 • depunerea documentatiilor de cadastru pentru actualizarea informatiilor in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, depunerea de completari, realizarea demersurilor de solutionare a situatiilor de suprapuneri etc.

Comments are closed.