OMV PETROM, DEP. ARAD – PLAN SITUATIE

 • 1_Masuratori_rezervor_capac
 • 2_Arad_masuratori
 • 3_Statie_interior_rezervor
 • 4_Rezervor_desfasurata_manta
 • 5_Rezervor_detalii_capac
 • 6_Profile_cale_ferata

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentului impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • masuratori topografice cu echipamente GNSS si statii totale pentru 5,6 ha teren cu ridicarea urmatoarelor elemente: limite de proprietate, constructii, camine de vizitare, puncte de cota, profile cale ferata;
 • masuratori relevee rezervoare si constructii.

Birou:

 • prelucrarea datelor colectate din teren si intocmirea urmatoarelor livrabile:
  • Plan de situatie 2D cotat, scara 1:500,
  • Relevee rezervoare, camine de vizitare, constructii;
  • Profile transversale si longitudinale pentru calea ferata;
  • Plan 3D capace rezervoare;
  • Documentatie cadastrala pentru receptia de catre O.C.P.I. a planului topografic (aviz tehnic) necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare (PAC)

Management de proiect:

 • Depunerea la O.C.P.I. Arad a documentatiei cadastrale in vederea obtinerii avizului tehnic necesar obtinerii autorizatiei de construire.
 • Organizarea lucrarilor de teren si birou in vederea predarii livrabilelor la termenele solicitate de catre beneficiar;

Comments are closed.