Topografie

Firma noastra executa masuratori de specialitate in vederea intocmirii studiilor topografice suport pentru realizarea diferitelor obiective de investitii, studii de prefezabilitate/fezabilitate/proiect tehnic(PT), atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice.

Masuratorile topografice sunt executate de catre personalul companiei folosind echipamente GNSS de ultima generatie,  statii totale, nivele, distomate etc., care asigura o precizie  ridicata a masuratorilor, iar datele colectate in teren sunt prelucrate la birou cu aplicatii software de specialitate.

Spre deosebire de serviciile de cadastru, unde este necesara obtinerea avizului tehnic al O.C.P.I. pentru documentatiile intocmite, pentru aceste tipuri de servicii nu este necesara obtinerea unor astfel de avize, fiind suficienta stampila persoanei fizice/juridice autorizate sa execute astfel de lucrari si prin urmare termenul de executie este mai mic.

Cele mai intalnite servicii de topografie, sunt serviciile de intocmire a planurilor de situatie 2D si 3D in diverse scopuri:

 • Ridicari topografice pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate/fezabilitate aferente proiectelor de infrastructura:
   • Retele edilitare: alimentare cu apa, canalizare, gaz, etc.;
   • Drumuri: autostrazi, drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale;
   • Cai ferate.
  • Ridicari topografice pentru intocmirea planurilor “AS BUILD” dupa finalizarea lucrarilor de construire, planuri incluse in cartea tehnica a constructiei. Aceste planuri sunt necesare deoarece in majoritatea situatiilor proiectele initiale sunt modificate in faza de executie.
   Astfel, ulterior finalizarii proiectului, planul “AS BUILD” se poate utiliza in cadrul lucrarilor de reparatii/ modernizare/ extindere sau la acordarea avizelor pentru lucrari de construire ce se vor executa in imediata vecinatate.
   Acest tip de plan este foarte important mai ales in identificarea corecta a traseelor pentru lucrarile ascunse (retele edilitare, retele de telefonie, etc.).
 • Ridicari topografice pentru intocmirea modelului digital al terenului. O astfel de ridicarare are ca finalitate intocmirea unui plan 3D (fiecarui punct masurat i se atribuie o informatie trimdimensionala: N, E, Z) pe care sunt figurate curbe de nivel a caror echidistanta variaza in functie de relieful intalnit in zona studiata.  
  Aceste ridicari topografice sunt solicitate in special pentru urmatoarele tipuri de lucrari:
   • deschiderea si monitorizarea carierelor;
   • calculul volumului de sapatura/umplutura pentru diferite proiecte de constructii civile sau industrial, parcuri eoliene sau fotovoltaice,
   • monitorizarea/ ecologizarea/ desfiintarea gropilor de gunoi sau a batalelor ce contin materiale reziduale.
 • Ridicari topografice pentru intocmirea profilelor longitudinale si transversale
  Acest tip de ridicari sunt utilizate in general la intocmirea studiilor topografice pentru implementarea/ reabilitarea/ extinderea sau amenajarea obiective de tip liniar (retele, drumuri, cai ferate, cursuri de ape, etc).
 • Ridicari topografice pentru retelele de transport a energiei electrice, a produselor petroliere, a gazelor sau a apei
  Aceste ridicari au ca scop intocmirea planului banda in lungul traseului, plan ce contine informatii specifice fiecarui tip de retea (ex. stalpi, transformatoare, sageata firelor, relevee suporti estacade conducte, diametre conducte, tip izolatii conducte, camine de vizitare, supra/subtraversari, relevee poduri, etc.).
 • Ridicari topografice 3D necesare intocmirii de relevee pentru fatadele sau acoperisurile cladirilor, poduri etc.
  Aceste tipuri de ridicari sunt utilizate in proiectele de anvelopare a cladirilor in scopul cresterii confortului termic, in proiectele de montaj a peretilor Cortina sau a proiectelor de renovare a acoperisurilor cladirilor existente
 • Ridicari topografice pentru inventarierea unor active fixe, in special a celor aflate in domeniul public al statului (paduri, spatii verzi din cadrul aglomeratiilor urbane, arbori/arbusti ocrotiti etc.).
 • Consultanta pentru lucrarile de cadastru
  Expertize extrajudiciare  – identificarea imobilelor si trasarea punctelor de perimetru, inclusiv intocmirea procesului verbal de trasare semnat de o persoana autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I.) sa execute astfel de lucrari;

Daca sunteti interesat de serviciile descrise mai sus va rugam sa ne contactati pentru a va putea transmite oferta noastra in functie de necesitatile dumneavoastra.

De asemenea, daca doriti executarea unor servicii din domeniu nostru de activitate, diferite de cele prezentate de noi, va rugam sa ne contactati si sa ne dati cat mai multe detalii. Astfel, impreuna cu dvs., suntem siguri ca vom gasi cea mai buna solutie tehnica, dar si cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar.