OMV PETROM: cadastru & plan 3D conducte

 • 1_Imagine_ansamblu_mar2018
 • 2_Setare_GNSS_mar2018
 • 3_Setare_GNSS_mar2018
 • 4_Masurare_RTK-UHF_mar2018
 • 5_Masuratori_statie_totala_mar2018

In cadrul acestui proiect echipa noastra a executat urmatoarele servicii:

Teren:

 • identificarea amplasamentului si a tuturor cladirilor existente, impreuna cu reprezentantul beneficiarului;
 • realizarea retelei topografice de indesire si ridicare pentru incadrarea masuratorilor in sistem de proiecție Stereografic 1970;
 • realizarea masuratorilor topografice pentru intocmirea planului de situatie si a modelului 3D cu ajutorul echipamentelor GNSS si statiei totale;
 • detectarea retelelor subterane din zona de interes;

Birou:

 • prelucrarea datelor din teren si a informatiilor primite de la Beneficiar si intocmirea urmatoarelor livrabile:
 • plan de amplasament si delimitare scara 1:200 – 1:500;
 • intocmire model 3D pentru conductele supraterane din zona de interes;
 • plan de amplasament cu retelele subterane;

Management de proiect:

 • analizarea datelor puse la dispozitie de catre beneficiar prin caietul de sarcini pentru identificarea cu exactitate a informatiilor ce trebuiau culese din teren pentru a fi inplementate in studiul topografic;
 • acordarea de asistenta tehnica si consultanta proiectantului pentru o cat mai buna intelegere a informatiilor din studiul topografic;

Comments are closed.